คำลงท้ายจดหมายในภาษาอังกฤษ

Best regards ??

- Best regards, หรือ Kind regards, หรือ Regards,
ใช้สำหรับจดหมายธุรกิจ หรือ อีเมล์ที่เราต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองกับลูกค้า (เป็นทางการเหมือนกัน แต่จะน้อยกว่า Yours sincerely, และ Yours faithfully, เพราะเราจะสื่อให้เห็นถึงความเป็นกันเอง)
- Yours sincerely, หรือ Sincerely yours,
เป็นทางการมาก ใช้สำหรับจดหมายธุรกิจ หรือจดหมายสมัครงาน โดยที่เราทราบชื่อของผู้ที่เราเขียนถึง
- Yours faithfully,
เป็นทางการมาก ใช้สำหรับจดหมายธุรกิจ หรือจดหมายสมัครงาน โดยที่เรานั้นไม่ทราบชื่อของผู้ที่เราเขียนถึง
*** ทั้ง 3 แบบ แปลเป็นไทยมีความหมายไปในทางเดียวกัน แค่แตกต่างกันตรงลักษณะในการใช้ค่ะ ***
ref : http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K5164632/K5164632.html

รวมคำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ
คำลงท้ายที่แสดงความเคารพคือ Yours Respectfully
คำลงท้ายจดหมายแบบเป็นทางการ (ใช้สำหรับการติดต่อทางธุรกิจหรือส่งให้ผู้หลักผู้ใหญ่)
1. Yours Sincerely ความหมายน่าจะประมาณว่า ด้วยความจริงใจ
2. Yours Faithfully ความหมายน่าจะประมาณว่า ด้วยความศรัทธา
3. Regards ด้วยความเคารพ
4. Best regards ด้วยความเคารพอย่างสูง
5. Sincerely ด้วยความจริงใจอีกเหมือนกัน

ตัวอย่างสำหรับการลงท้ายจดหมายแบบไม่ค่อยเป็นทางการ (ใส่สำหรับการส่งให้เพื่อนสนิท)
1. With love ด้วยรัก
2. Lots of love รักมากนะ
3. Lots of kisses จุ๊ฟๆ
4. Take care เป็นห่วงนะ
5. Keep in touch แล้วเจอกันนะ
6. Keep contact ติดต่อมานะ
7. love รักนะ
8. See ya ไว้เจอกัน โย่ว
9. Write back soon เขียนกลับมาด้วย
10. Best Wishes  ใช้กับเพื่อนที่เพิ่งรู้จัก
11. Cheers
12. Thanks
13. More later
14. Best
15. Very best
16. Ciao (= Hi, Bye)
17. TTYL (Talk to you later)
18. TTYS (Talk to you soon)
19. Yours
20. All the best,
21. Very best wishes
22. Later,
23. Hope you're doing well,
24. Must go now.
25. xoxo = kiss & hug 


Warmest regards (Kindest regards, Best regards) => ใช้กับการติดต่อกับบุคคลทั่วใปแบบสุภาพ แบบจดหมายสมัครงาน
ใช้กับเพื่อนน่าจะเป็น Love, Best wish, Take care มากกว่าครับ


credit : http://siamister.com/blog/2010/best-regards/